Vicdansız insanlarla baş edebilmek

Vicdansız insanlarla baş edebilmek

Antisosyal kişilik
Vicdansızlık esas olarak antisosyal kişiliğin en önemli özelliklerinden birisidir. Antisosyal kişiler (=psikopat, =sosyopat) toplumun yazılı(yasa, yönetmelik vs.) ya da yazılı olmayan (ahlak kuralları, gelenek ve görenekler) kurallarını çiğneyen; kendi istek, gereksinim ve dürtülerini ertelemeyenİ öfkelendiğinde öfkesini denetleyemeyen; çok kolay yalan söyleyen; vicdani duyguları gelişmemiş, bencil kişilerdir. Antisosyal kişiliğe sahip insanların çoğu zaman bir şekilde ceza evine düşen insanlar oldukları düşünülür. Fakat hepimizin toplum içinde karşılaştığımız ve hiçbir zaman ceza evine düşmeyen, fakat diğer insanların acı çekip çekmediğine bakmadan kendi çıkarına ya da anlık heyecan yaşama isteğine göre birçok antisosyal bulunmaktadır. Bu kiiler tek tek bireylere acı çektirmeleri yanında toplumsal kuralların işleyişinide tehdit etmektedirler.
Antisosyallerin diğer insanları etkileme gücü
Her antisosyalin kendine özgü diğer insanları etkileme gücü bulunmaktadır.. Bazıları korku yaratarak ve sindirerek, bazıları konuşmaları ve görünüşleri ile hayranlık uyandırarak, bazıları acındırarak, bazıları da karşısındakini duyarlı olduğu noktayı(örneğin vicdan) sezinleyerel istediklerini elde edebilirler. Fakat hepsinin de ortak özelliği her an herkese kazık atabilecek ve bundan hiçbir rahatsızlık duymayacak olmalarıdır. Antisosyaller insanların iyi ve olumlu özelliklerini (örneğin merhamet duygusu) kullanarak bu özellikleri bir zayıflık haline dönüştürebilirler. Bu nedenle tekrarlayan şekilde vicdan sahibi olmadığını düşündüren tutum ve davranışları olan bir kişinin antisosyal olabileceği akılda tutulmalıdır.
Vicdan sahibi kişilerin herkesi kendi gibi görmesi Vicdan sahibi insanlardiğer insanlarında kendisi gibi olduğunu dğşğndükleri için vizdansız insanlar tarafından suistimal edilmeye yatkındırlar. Vicdanları nedeniyle başkalarına kötülük yapmayı akıllarından bile geçirmeyen bu kişileri başkalarınında öyle davranacağını düşünürler ve antisosyal kişilere kolayca av olurlar. Örneğin bi antisosyal bir ödeme sözü verdiği borcunu ödememesine karşın uydurduğu yalanlarla borçlu olduğu kişilerden yine borç almayı başarabilir. Bu nedenle vicdan sahibi inanların bazı insanların vicdansız olduğunu kabul etmesi gerekmektedir.
Antisosyallerin kendilerine göre açıklamaları vardır
Ne kadar kusurlu olurlarsa olsunlar antisosyallerin yaptıkları her şey için kendilerine göre mantıklı açıklamaları vardır. Bu açıklamaları ile birçok kişiyi etkilemeyi başarırlar. Örneğin çocukluk yıllarında yaşadığı yoksulluklar ve babasının acımasızca attığı dayaklardan dolayı böyle olduğunu ileri sürer ve birçok kişide acıma duygusu yaratmayı başarırlar. Sahip olduğu dirlik ve düzeni korumak isteyen her toplumun antisosyal tutum ve davranışları engelleyecek ve gerektiğinde cezalandıracak bir sistem kurması gerekmektedir. Antisosyaller ve antisosyal davranışlar kaybetmeye mahkum olmadıkça antisosyal davranışlar giderek artacaktır.


Etiketler:
Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!